RODO obowiązek informacyjny

Firma PW DEXON Dariusz Drozdek przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe - jak je zbieramy?

Dane osobowe pozyskujemy w sposób tradycyjny w chwili, gdy korzystasz z oferowanych przez nas usług noclegowych lub w przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies, które tworzone są w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest Pan Dariusz Drozdek prowadzący działalność pod firmą PW DEXON Dariusz Drozdek, ul. Wałowa 46, 43-100 Tychy. Państwa dane osobowe mogą zostać, w niezbędnym zakresie, powierzone do przetwarzania innym podmiotom celem realizacji zamówionych przez Państwa usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług noclegowych, w tym do odpowiedzi na wpływające do nas prośby i zapytania. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą. Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wymogiem jest aby w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych oparte było na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. W przypadku usług związanych z marketingiem czy realizowaną przez nas usługą polegającą na przesyłaniu informacji o zbliżających się terminach związanych z oferowanymi przez nas usługami podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak np. zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia przez strony wszelkich roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z realizacją umowy.

Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami pod adresem: fotel@fotel24.pl . Resztę naszych danych jest dostępnych na stronie internetowej: https://fotel24.pl